Hiển thị tất cả 12 kết quả

Thuốc kháng sinh

CEFADROXIL 500

Thuốc kháng sinh

CEFTUME 250

Thuốc kháng sinh

CEFTUME 500

Thuốc kháng sinh

CEFUROXIM 250

Thuốc kháng sinh

DESLOMEYER

Thuốc kháng sinh

FABAFIXIM 200

Thuốc kháng sinh

FABAMOX 250MG

Thuốc kháng sinh

FABAMOX AMOCILLIN 500MG

Thuốc kháng sinh

FABAZIXIN

Thuốc kháng sinh

GALOXCIN 750

Thuốc kháng sinh

REZOCLAV 250MG/31,25MG

Thuốc kháng sinh

ZIUSA

0877721666